Z życia pszczelej rodziny  • Przedsięwzięcie pt. "Z życia pszczelej konkurs plastyczny dla dzieci wraz z transmisją na żywo z pszczelego ula, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół w aglomeracji poznańskiej - II edycja" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.